Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών διαφήμισης οικ. έτους 2018.

Θέμα: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ύψους των τελών διαφήμισης οικ. έτους 2018.
Ημ/νια: 17/11/2017 12:36:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΔΥΤΩΚΡ-2Μ4