Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 120/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων –δαπανών έτους 2017 για το β΄ τρίμηνο.

Θέμα: Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 120/2017 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο» του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, που αφορά στην υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων –δαπανών έτους 2017 για το β΄ τρίμηνο.
Ημ/νια: 22/09/2017 13:35:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 70ΗΛΩΚΡ-ΧΥΒ