Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) οικ. έτους 2018.

Θέμα: Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) οικ. έτους 2018.
Ημ/νια: 17/11/2017 12:38:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 6ΨΝΔΩΚΡ-ΗΤΦ