Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 208/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση ωραρίου υπαλλήλου ΙΔΑΧ από μερικής απασχόλησης στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης.

Θέμα: Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 208/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην τροποποίηση ωραρίου υπαλλήλου ΙΔΑΧ από μερικής απασχόλησης στο ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης.
Ημ/νια: 22/09/2017 12:12:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 78Β3ΩΚΡ-ΚΩΩ