ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ημ/νια: 20/11/2017 11:37:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: 68Η6ΩΚΡ-5Σ7