Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 125/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.

Θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 125/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στον ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής.
Ημ/νια: 22/09/2017 12:15:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
ΑΔΑ: ΩΥΛ1ΩΚΡ-ΖΛ8